mate otazku

KK Liptovský Hrádok

KK Liptovský Hrádok

cvičák vždy v ne od 10:00
Email: libzah@centrum.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 903 353 926

KK Liptovský Hrádok

Kynologický klub v Liptovskom Hrádku sa zameriava na cviky poslušnosti, obranu, pachové prác, špeciálne cviky (podľa národného skúšobného poriadku pre malé plemená) a výcvik záchranárskych psov. Psíky sú nie len dobre socializované ale sú pripravované aj na rôzne skúšky.

V súčasnosti prebieha výcvik psov v našom areáli kynologického klubu raz do týždňa a to každú nedeľu o 10:00 hod.

viac informácií získate na stránkach klubu
http://kkliptovskyhradok.wbl.sk