mate otazku

OZ Trenčianky útulok

OZ Trenčianky útulok

otváracie_hodiny 14:00 - 16:00
Email: info@utulok-trencin.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 915 785 007

OZ Trenčianky útulok

Karanténna stanica Trenčín je občianske združenie, ktorého cieľom je pomôcť nájsť si domov opusteným a týraným psíkom a medzi tým im zabezpečiť dočasný domov, v ktorom prečkajú toto obdobie.

Sme občianskym združením, čo znamená, že sa môžeme starať o opustených psíkov len po hranice našich možností, ktoré sú limitované Vašou pomocou. Dovoľte nám preto osloviť Vás o pomoc podľa Vášho uváženia.

Vážení spoluobčania. Naša karanténna stanica sa vzhľadom na vykonávanú starostlivosť o psov a s tým súvisiaci hluk nachádza v okrajovej časti mesta Trenčín, konkrétne v časti Zámostie - priemyselný park - smerom v Váhu.

Táto časť v súčasnosti nemá priradenú adresu. Z tohto dôvodu pre písomnú komunikáciu uvádzame kontaktnú poštovú adresu v Mníchovej Lehote, kde je zároveň evidované sídlo nášho