mate otazku

O canisterapii všeobecne

04.05.2012 14:02

O canisterapii všeobecne

282515_2086757123141_1071551359_32461544_1416927_n.jpg

Viete, čo je canisterapia?

Canisterapia je pomocná psychoterapeutická metóda založená na pozitívnom pôsobení psa domáceho predovšetkým na psychické zdravie človeka.
Základom je priamy kontakt psa a pacienta v pokojnej uvoľnenej atmosfére. Jej cieľom je motivovať chorých pacientov k rehabilitácii a prostredníctvom pôsobenia na ich psychiku povzbudzovať imunitu pacientov.

Pre koho je canisterapia určená?
Canisterapia sa využíva predovšetkým pri chorobách dlhodobejšieho charakteru, vo veľkom sa canisterapia využíva u autistických pacientov, ktorých učí lepšiemu sociálnemu kontaktu, zlepšeniu jemnej i hrubej motoriky, u pacientov s detskou mozgovou obrnou, epileptickými záchvatmi, ale i pacientov, ktorí trpia logopedickými poruchami, poruchami správania sa, či napr. aj pri pacientoch, ktorí sa nevedia začleniť do spoločnosti.

Rozdelenie canisterapie
Canisterapia sa rozdeľuje na dve skupiny:
- živelnú
- riadenú

Živelná canisterapia predstavuje klasické každodenné spolužitie psa s rodinou v domácnosti. Je vhodná predovšetkým pre ľudí žijúcich v strese, pre osamelých ľudí, či pre rodiny s deťmi.
Pes pozitívne ovplyvňuje ľudskú psychiku, učí človeka k zodpovednosti a starostlivosti.
Odborne je dokázané, že samotné hladkanie psa pôsobí pozitívne na nervovú sústavu človeka a jeho krvný tlak, v niektorých prípadoch, najmä ak sa človek cíti nepotrebný či sám, je pes pre človeka motiváciou ďalej žiť.

Riadená canisterapia predstavuje cielené využívanie prítomnosti psa u detí ale i dospelých, trpiacich nejakým zdravotným problémom či poruchou. Riadená canisterapia prebieha za prítomnosti psovoda, ktorý musí mať certifikát o absolvovaní canisterapeutického kurzu, resp. certifikát o vykonaní skúšok so svojím psom. Canisterapiu môže pes vykonávať iba so svojím pánom (psovodom), s ktorým absolvoval canisterapeutický kurz, nikdy nie s inou osobou.
Riadená canisterapia môže prebiehať formou individuálnej alebo i skupinovej terapie, vykonáva sa zväčša u klienta doma alebo v zariadení, v ktorom klient žije. Ideálne je riadenú canisterapiu vykonávať v interiéri, v uzavretej miestnosti bez rušivých vplyvov.

Koľko stojí canisterapia na Slovensku?
Hodina canisterapie stojí na Slovensku približne od 10 €, v závislosti od diagnózy pacienta a druhu vykonávanej terapie.


Autorka: Veronika Shaughnessy
Zdroj: inet
(www.wikipedia.com, canisterapia.meu.zoznam.sk, dubravska.sk, blog.petcenter.sk, www.cotonland.cz)

 

Komentáre