mate otazku

Obedience

21.09.2014 21:09

Obedience

220px-obedience 1.jpg

Obedience je výcvik základnej poslušnosti, ktorý by mal ovládať každý pes. Jedná sa o pomerne novú disciplínu, ktorá sa však teší čím ďalej tým väčšej obľube.
Obedience je druh kynologického športu, určený pre všetky psie plemená, i pre starších psov.  Nevyžaduje si žiadne špeciálne pomôcky na trénovanie, ani nejaký veľký priestor, iba ochotného psovoda a šikovného psa, ktorí sa chcú skôr hrať ako drilovať.


História Obedience 
Táto disciplína vznikla v Anglicku v roku 1950, kedy bola predstavená ako doplnkový program medzi posudzovaním a vyhlásením víťazov medzinárodnej súťaže Cruft´s. Psi počas nej predviedli deväť cvikov poslušnosti a jeden pachový cvik a publiku sa to natoľko zapáčilo, že sa táto súčasť programu ihneď rozšírila do okolitých krajín, najväčšej obľube sa však tešila v Škandinávii. Predstavitelia krajín Škandinávie dodnes dosahujú v súťažiach Obedience najvyššie ocenenia. 

Medzinárodné pravidlá Obedience 220px-obedience.jpg
Pravidlá Obedience sú stanovené medzinárodným skúšobným poriadkom odsúhlaseným výborom FCI s účinnosťou od 1. januára 2012. Skúšky aj preteky Obedience riadi steward, ktorý vydáva pokyny psovodovi a ten ich zase vydáva psovi. Dvojicu psovod - pes hodnotí rozhodca, ktorý môže udeliť 5 až 10 bodov s polbodovým rozpätím. Za nesplnený pokyn nedostáva dvojica žiadny bod, rovnako tiež nevhodné správanie sa psa ale i psovoda sa môže penalizovať žltou, dokonca až červenou kartou.
Základným princípom Obedience je ukázať dobrý vzájomný vzťah psovoda so psom. Pes musí pri predvádzaní jednotlivých cvikov ukázať poslušnosť, dôslednosť a rýchlosť, mal by to však robiť s radosťou.

200px-obedience.jpgPrincípy Obedience
Výcvik poslušnosti vo všeobecnosti rozlišuje tri triedy: OB1, OB2 a OB3. Každá trieda pozostáva z desiatich cvikoch, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať jednoduché, sú však pomerne zložité. OB3 dokonca zahŕňa aj cvik na pachové práce. Na Slovensku boli pravidlá určené tak, aby metodicky predchádzali triedu OB1.

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Zdroj: dog-obedience.sk, bbbck.sk

Komentáre