mate otazku

Preťahovanie lanom

21.09.2014 21:09

Preťahovanie lanom

lano 4 220.jpg

Preťahovanie lanom je aktivita zaujímavá pre psov i divákov. Dvaja psi sa preťahujú o pevné lano dlhé približne jeden meter, každý ťahá za jeden koniec.

Zásady pre preťahovanie lanom
Na túto aktivitu treba dvojité hrubé lano dlhé cca 1 meter a dvoch súťaženiachtivých psov. Obaja psi musia byť pripútaní k pevnému bodu, aby sa počas súťaže navzájom nenapadli a neublížili si. Na každom konci lana sa jeden pes doňho zahryzne a ťahajú sa. Vyhráva pes, ktorý sa skôr pustí lana alebo opustí bojisko.

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Zdroj: mojimilacikovia.sk, vycvik.sk

 

Komentáre