mate otazku

Športový kynologický výcvik

21.09.2014 22:10

Športový kynologický výcvik

kynologia.JPG

Športový kynologický výcvik je výcvik zameraný na poslušnosť, stopy a obranu podľa stanoveného národného alebo medzinárodného skúšobného poriadku. Je určený pre psov s výškou nad 43 cm. Je obľúbeným športom u nemeckých ovčiakov a bradáčov.

Z histórie športového kynologického výcviku
Táto disciplína sa utvorila zo služobného kynologického výcviku, nemali by sme si ich však mýliť. Športový kynologický výcvik používa mäkšie výcvikové metódy a zameriava sa na dosahovanie športových úspechov. Športový kynologický výcvik na Slovensku zastrešuje Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky.

Disciplíny športového kynologického výcviku
Športový kynologický výcvik pozostáva z troch disciplín:
 

* Stopa - pachové práce pachova-stopa.jpg
- Stopa je hlavnou disciplínou, ktorej cieľom je, aby pes našiel a vystopoval ľudskú stopu a následne musí nájsť a označiť predmety, ktoré sa na tejto stope nachádzajú. Na začiatku výcviku sa pes učí na tzv. vlastnej stope, to znamená na stope svojho psovoda, neskôr sa pes učí rozlíšiť tzv. cudziu stopu, teda stopu neznámeho človeka. Čím je obtiažnosť väčšia, tým je i terén náročnejší a tak isto i čas na vypracovanie stopy dlhší.

ochrana.jpg* Obrana
- Táto disciplína sa väčšinou cvičí u služobných plemien. Predpísaným spôsobom musí pes zadržať alebo vypátrať utekajúceho páchateľa a strážiť ho až do príchodu psovoda. Výcvik tejto disciplíny prebieha s pomocou figuranta vybaveného špeciálnym ochranným odevom. 

* Poslušnosť 
- Poslušnosť je primárnou kynologickou disciplínou, ktorej cieľom je dosiahnuť ovládateľnosť psa psovodom. Uplatňuje sa vo všetkých kynologických športoch a je zameraná na zvládnutie chôdze popri psovodovi, pribehnutie na zavolanie, aport, atď.

Medzi disciplíny športového kynologického výcviku bývajú zaradené i špeciálne cviky, najčastejším je stráženie predmetu psovoda, ktorý pes musí ustrážiť pred odcudzením neznámou osobou.

Skúšky
Po zvládnutí výcviku môže pes so psovodom absolvovať skúšky alebo sa tie môžu zúčastniť pretekov. Skúšky i preteky športového kynologického výcviku prebiehajú na Slovensku podľa národného skúšobného poriadku SVV alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO.
 

Spracovala: Veronika Shaughnessy
Zdroj: http://sk.wikipedia.org

Komentáre