mate otazku

KK Podbreziny Liptovský Mikuláš

KK Podbreziny Liptovský Mikuláš

otvorené podľa potreby
Email:

REZERVAČNÉ CENTRUM

KK Podbreziny Liptovský Mikuláš

Kynologický klub Podbreziny funguje pod taktovkou pána Pavnicu. Bohužiaľ nateraz nemáme bližšie informácie o klube, môžete si ich však nájsť na facebooku pod rovnomenným názvom.