mate otazku

KK Sport team Jablonica

KK Sport team Jablonica

otvorené podľa dohody
Email: sporteam@centrum.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 944 353 362

KK Sport team Jablonica

Sport team Jablonica je dobrovoľnou, záujmovou organizáciou združujúcou chovateľov psov a priaznivcov športovej a služobnej kynológie.

Naším cieľom je predovšetkým

  • združovať záujemcov o športovú kynológiu, hlavne v oblasti chovu a výcviku služobných, pracovných a exteriérových psov.
  • Podporovať a rozvíjať kynológiu, vzťah detí a mládeže ku psom.
  • Zabezpečiť odborný výcvik psov, prípravu psovodov na skúšky, súťaže, výstavy a iné športové kynologické podujatia.
  • Ďalej aj spolupracovať s inými kynologickými klubmi a organizáciami.

Náš klub funguje zo súkromných zdrojov. To znamená že neberie žiadne dotácie od obce a podobne, lebo si myslíme, že obec má dosť výdavkov s ďalšími dvomi klubmi. Našu činnosť realizujeme z vlastných zdrojov a zo sponzorských darov.

V súčasnej dobe nemá klub veľa členov pretože ak chceme ako tím niečo dokázať treba k tomu individuálny prístup ku každému psovi a to nie je s veľkým počtom ľudí možné. Ale to neznamená, že si k nám nemôžete prísť zatrénovať. Ak by ste mali záujem tak nás kontaktujte.

viac informácií získate na stránke
http://sporteam.webnode.sk