mate otazku

KK Zlaté Moravce

KK Zlaté Moravce

otvorené podla dohody
Email: jopal@centrum.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 903 111 197

KK Zlaté Moravce

Ako klub síce fungujeme len kratko, ale ako organizácia existujeme už 25 rokov. Našim cieľom je združovať priaznivcov kynológie, vytvárať im podmienky pre zdarný výcvik a radami, či materiálom prispieť k jeho zdarnému priebehu.

Náš klub vznikol z pôvodnej organizácie s názvom Zväzarm ZO Kynologická, v roku 1984. Predsedom a jedným zo zakladajúcich členov bol Jozef Kollár. Po 4 rokoch ho vystriedal Boris Podskalický, ktorý po pol roku sa predsedníctva vzdal a na jeho miesto bol zvolený RNDr. Jozef Paluška. Tento bol predsedom klubu od r. 1989 až do jej pretransformovania do Občianskeho združenia...
Dňa 30.05.2010 sa táto 26 rokov trvajúca organizácia (veru, starneme...) pretransformovala na Občianske združenie, pod názvom: Kynologický klub Zlaté Moravce

Náš klub združuje členov, pre ktorých je pes viacej ako štvornohá otrava zanechávajúca svoje "oznámenia", či "odkazy" na chodníkoch alebo v tráve. Sme psíčkari zoskupení do slušného kolektívu, ktorých spája láska či bližší vzťah ku psom. S hrdosťou môžem opakovať, že spolok vydržal fungovať a stále funguje(!) dvadsaťšesť rokov

Momentálne máme takmer 50 platných členov, z čoho je okolo 15 aktívnych. Pamätám na ťažké obdobie, kedy som sa zúčastňoval výcviku len sám a ľudia sa na mňa pozerali s nechápavým pohľadom. Mám v pamäti časy, kedy bolo aktívnych členov aj štyridsať. Bohužiaľ, nie každý začínajúci psíčkar úplne vie čo obnáša chovať psa a hlavne mu dať pravidelnú potrebnú starostlivosť. Bývalo vždy, a je aj teraz medzi nami veľa mladých ľudí, ktorých životné cesty povedú smerom, ktorý je nezlúčiteľný s chovom psa, ale ich srdce si mnohokrát medzi nás cestu nájde aj po dlhom čase...

Vždy ich radi vidíme a spolu sa tešíme z ich úspechov. Za to dlhé obdobie sme mali členov, po ktorých zostala už len pietna pamiatka, ale vedzte, že ich duch je stále s nami.

Naša hlavná činnosť pozostáva z výcviku psov. Výcvik nie je len sadni, ľahni a aport, ale aj vzájomná znášanlivosť psíkov, či ich socializácia s ľuďmi. Snažíme sa viesť výcvik tak, aby pes bol zvládnuteľný v každej situácii.

viac informácií získate na stránke
kynologovia.zmonline.sk