mate otazku

Martinský klub športovej kynológie, Martin-Medokýš

Martinský klub športovej kynológie, Martin-Medokýš

otvorené str,so,ne
Email: hanajikm@stonline.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 903 844 014

Martinský klub športovej kynológie, Martin-Medokýš

Cieľom tohto klubu je zaangažovať majiteľov psov do výcviku ich zverencov, vytváranie ďalších aktivít so psami a v neposlednom rade prispieť k vylepšeniu negatívneho postoja MÚ Martin a obyvateľov mesta na psov a ich majiteľov.

Už od vzniku klubu vyvíjame aktivity na získanie mestského, resp. prenajatého súkromného pozemku na tento účel. Žiaľ, nie vždy sme sa stretli na MÚ s ústretovosťou a takmer vždy to skončilo len pri nerealizovaných sľuboch.

Konečne snáď svitlo na lepšie časy. Máme dohodu na dlhodobý prenájom pozemku na Medokýši. Ak máte psíka a chcete sa mu venovať v spoločnosti ďalších, príďte medzi nás.

Kde cvičíme?

Nájdete nás v priestoroch miestnej časti Medokýš. Smerom od sídliska Ľadoveň ku skanzenu na ľavej strane hneď za prameňom je oplotený pozemok. Treba sa hlásiť u vedúceho výcviku, resp. predsedu klubu.

Termíny výcviku:

streda 16:00 - základný výcvik, športová kynológia,
sobota 8:00 - športová kynológia,
nedeľa 8:00 - základný výcvik, záchranári, agility.

zdroj: mksk.szm.com