mate otazku

OZ MAJME SRDCE Malacky

OZ MAJME SRDCE Malacky

otvorené denne
Email: ozmajmesrdce@gmail.com

REZERVAČNÉ CENTRUM

OZ MAJME SRDCE Malacky

Občianske združenie MAJME SRDCE vzniklo 23.10.2009 ako prirodzené vyústenie našich predchádzajúcich niekoľkoročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Naším cieľom je pomáhať psom a mačkám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach.

Venujeme sa tiež zvieratám, ktoré sa dostali do karanténnych staníc, kde im po uplynutí zákonnej lehoty hrozí utratenie. Pre zranené zvieratá zabezpečujeme veterinárnu starostlivosť, snažíme sa podporovať kastračný program ako prevenciu ďalšieho rozmnožovania neželaných psov a mačiek a pre tie zvieratá, ktoré sa už v tejto situácii nachádzajú, aktívne vyhľadávame nových – zodpovednejších majiteľov.

Napriek snahe mnohých organizácií a dobrovoľníkov množstvo opustených a týraných zvierat neustále narastá, preto je čoraz ťažšie zabezpečiť pre ne trvalú, alebo aspoň dočasnú starostlivosť. Čas vymedzený pre pobyt zvierat v karanténnej stanici na nájdenie novej rodiny obvykle nestačí. Dôležitú úlohu preto zohrávajú dočasní opatrovatelia - dobrovoľníci, ktorí zvieratám, čakajúcim na adopciu, poskytnú aspoň dočasný domov, čím sa ich šanca na úspešnú adopciu zvýši. Podobných dobrovoľníkov je však stále menej ako zvierat, ktoré našu pomoc potrebujú, preto je naším ďalším cieľom vystavanie azylu, kde opustené psy a mačky z karanténnych staníc nájdu svoje stabilné útočisko, kým sa pre ne nenájde vhodná adoptívna rodina.

S výstavbou by sme chceli začať už v krátkej dobe. Výstavba takéhoto azylu je finančne veľmi náročná a tak chceme poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorým na osude opustených zvierat záleží, aby pomohli. Každý príspevok, či už finančný alebo materiálny, pomôže zachrániť a zlepšiť životy zvierat so zlým osudom.
Finančný príspevok môžete zaslať na dole uvedené číslo účtu. Všetky príjmy a výdavky budú zverejnené na začiatku mesiaca na našej webovej stránke. Za každú pomoc Vám vopred veľmi pekne Ďakujú členovia nášho OZ a naše zvieratká.

SÍDLO OZ:
Občianske združenie MAJME SRDCE
Bratislava
Slovensko
IČO: 42173752
DIČ: 2023194723

e-mail: ozmajmesrdce@gmail.com

BANKOVÉ SPOJENIE:
Pre tuzemský platobný styk:
číslo účtu: 2920826701
kód banky:1100

Pre cezhraničný platobný styk:
Banka: Tatra banka a.s.
Adresa filiálky: Nám. Hraničiarov 8, 851 03 Bratislava, Slovensko
Názov účtu: MAJME SRDCE
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2082 6701
BIC (SWIFT) TATRSKBX

viac info na majmesrdce.sk alebo na facebooku