mate otazku

OZ RC SZ útulok Komárno

OZ RC SZ útulok Komárno

denne poobede
Email: agnesa.jelinkova@gmail.com

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 905 446980

OZ RC SZ útulok Komárno

O útulok v Komárne, založený v r. 2003, sa stará malá skupinka nadšencov, či nadšeniek, na jej čele Ing. Agnes Jelínková, vedúca útulku. Mesto Komárno sa podiela na prevádzke určitým poplatkom na limitovanú dobu po odchyte. Zďaleka to nestačí pre tých 45 až 60 psov, mnohí z nich sú v útulku skutočne roky! Sponzorov veľa niet, dôležitý finančný pilier je „2 percentá z dane“. O vlastných zdrojoch nehovoriac. Privátne auto s vyše 600 tisíc kilometrov na tachometri musí vydržať, cesty k doktorovi, kontrolu miest na adopciu, nákup stravy a potrebného materiálu.

Všetky umiestnené psy sú pravidelne odčervované, očkované, fenky podľa časových a finančných možností sterilizované, aby nedošlo k nežiadúcemu množeniu. Obojok alebo spot proti kliešťom je v tejto lokalite s výskytom smrteľnej psej „malárie“ (babezióza) nevyhnutný a načrie poriadne do rozpočtu...

Psy sú umiestnené v krytých kotercoch po skupinkách podľa veľkosti a znášanlivosti. Proti zime ich chránia zateplené drevené alebo murované búdy v kotercoch. A deky, staré paplóny, staré koberce. Dva veľké výbehy sú vždy frekventované nejakými havkáčmi. Denný program: koterec po koterci do výbehu, zatiaľ vyčistenie kotercov, doplnenie vody, príprava krmiva, každý pohyb musí sedieť, veľa času nie je, hlavne v zime, keď sú dni krátke. Na zavolanie sa vracajú psíkovia z výbehu do kotercov, je to všetko ako naprogramované, psy poslúchajú, poznajú ženy, ktoré sa im venujú, ktoré si nájdu čas na pohladenie, na loptičku, na hračku.

Vyzerá to na idylu... v skutočnosti každodenná lopotina, bez nároku na odmenu, dovolenku, voľný čas. Agnes Jelínková sa stará o všetko výlučne z vlastnej iniciatívy, za svoje, v útulku je deň čo deň, nedeľa či pondelok, dovolenku nepozná. Pomocníci nie sú početní, prsty jednej ruky na zrátanie vystačia... Práca so zvieratmi nebaví každého, z Úradu práce sa tam vymenilo už zopár delegátov. Výzvy na pomoc ostávajú väčšinou nevyslyšané.

Ako by sa dalo skutočne pomôcť:

  • PRAVIDELNÁ výpomoc, t. j. tá istá osoba, čo aj pár hodín denne alebo cez víkend

pri každodennej rutine (čistenie kotercov, príprava krmiva)

  • venovanie sa psom, aj rekonvalescentom po operáciách v unimobunke
  • fotografovanie psov pre internetovú stránku

 

Venčenie sa v komárňanskom útulku neosvedčilo. Frekventovaná cesta bez chodníka je nebezpečná, nie raz sa utrhnutý pes objavil pred útulkom skôr ako jeho zadychčaný venčiar – v tom lepšom prípade.

 

Adopcie psíkov z komárňanského útulku nie sú početné, žiaľ. V kotercoch sú krásne urastené psy mesiace, roky. Konštruktívna pomoc pri umiestňovaní, inzercia, kontrola miesta, osobou, ktorá vie, o čo ide, by bola samozrejme vítaná.

 viac info na stránkach útulku

komarno.utulok.sk