mate otazku

OZ SOS Psíky Bardejov

OZ SOS Psíky Bardejov

denne
Email: sospsiky@gmail.com, mpassiova@zoznam.sk

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 902 105 101

OZ SOS Psíky Bardejov

Občianske združenie SOS PSIKY bolo vytvorené pre ochranu psíkov a iných živých stvorení v meste Bardejov a jeho okolí.

Občianske združenie SOS PSIKY poskytuje starostlivosť o psov, adopcie, marketing a propagáciu, osveta, prevozy psov, manažment karanténnej stanice v Bardejove.

Hľadáme adopčné rodiny, dočasné opatery a láskavých ľudí ochotných pomôcť v núdzi, v ktorej sa psíci nachádzajú veľmi často!

Misia

Záchrana a pomoc psíkov odsúdených na smrť. OZ SOS PSIKY – č.ú 2994491756 0200 pre zahraničie IBAN: SK4002000000002994491756, SWIFT SUBASKBX, PAY PAL sospsiky@gmail.com, mobil: 0902 105 101, email: sospsiky@gmail.com