mate otazku

OZ Tuláčik Brezno

OZ Tuláčik Brezno

denne
Email: tulacik@utuloktulacik.sk, utuloktulacik@gmail.com

REZERVAČNÉ CENTRUM
+421 918 888 41

OZ Tuláčik Brezno

Non-Profit Organization

Hoci máme v názve stránky slovo útulok, zatial fungujeme len ako občianske združenie a tuláčikov zachraňujeme formou dočasnej opatery.

Mission

OZ Tuláčik vzniklo, aby pomohlo riešiť problematiku túlavých psov a to nielen hľadaním nových domovov, ale aj šírením osvety v oblasti ochrany zvierat.

Číslo účtu: 262 105 49 67/1100 Tatra banka

Za každú pomoc Vám ďakujeme.

Founded March 26, 2009

Products

  • Záchrana túlavých a týraných psov
  • Vytvorenie dočasného domova pre opustené psy
  • Zabezpečenie starostlivosti o odchytené psy
  • Aktívna spolupráca s organizáciami s podobnýmzameraním
  • Umiestňovanie zvierat do podmienok v súlade sozákonom a ich spätná kontrola
  • Propagovanie a šírenie osvety v oblasti starostlivostia ochrany zvierat
  • Humánne znižovanie počtu nechcených psov

 

viac info na 

utuloktulacik.sk