máte otázku

Ochrana osobných údajov

Doggie Tour, s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy klientov, ktoré sú poskytované za účelom rezervácie pobytov priamo prostredníctvom našej CA, sú plne chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, najmä podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozmejú najmä meno a priezvisko klienta, jeho poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

CA poskytuje osobné údaje klientov v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom, a to výlučne za účelom zabezpečenia objednaných služieb z ponuky CA v súvislosti s realizáciou predmetných pobytov a služieb.

Osobné údaje nie sú predávané, poskytované, ani inak spracovávané pre potreby tretích strán, ktoré nedisponujú žiadnou zmluvou o spolupráci s našou kanceláriou